Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-21249

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 17.59 0.00 0.00 0.00
Urval 2 18.20 17.28 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 17.59 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2020 sökte 56 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 0.00 1.10 0.00 0.00
Urval 2 20.00 18.91 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2019 sökte 51 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 18.20 1.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.27 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 38 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.63 1.30
Urval 2 20.25 16.54 1.30
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska på Stockholms universitet 20.63 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 45 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 1.40
Urval 2 21.50 1.00
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska på Stockholms universitet 21.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 47 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 1.15 0.00
Urval 2 20.63 0.90
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska vid Stockholms universitet antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

73

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 73 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.85 1.30 0.00
Urval 2 20.56 19.87 1.10
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.85 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 64 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm