Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-21250

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.07 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2020 sökte 25 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.11 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.11 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2019 sökte 20 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2018 sökte 16 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.01
Urval 2 18.96
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska på Stockholms universitet 20.01 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 17 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00
Urval 2 19.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska på Stockholms universitet 19.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 33 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25
Urval 2 17.25
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska på Stockholms universitet 17.25 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 27 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm