Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-21253

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.89 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.89 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2020 sökte 8 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2019 sökte 13 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.02
Urval 2 19.00
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska på Stockholms universitet 19.02 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 12 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm