Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-21254

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.22 0.00 0.50 0.00 0.00
Urval 2 14.89 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.22 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2020 sökte 24 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.67 0.00 0.45 0.00 0.00
Urval 2 14.94 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.67 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2019 sökte 25 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 18.78 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.94 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2018 sökte 15 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.07 17.72 0.80
Urval 2 19.07 17.72 0.80
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska på Stockholms universitet 19.07 i urvalsgrupp BI, 17.72 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2017 sökte 27 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.07
Urval 2 20.47
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska på Stockholms universitet 19.07 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 29 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 19.35
Urval 2 19.25 18.33
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska på Stockholms universitet 19.25 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 34 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm