Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-21257

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.28 0.00 1.25 0.00 0.00
Urval 2 16.25 16.23 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.28 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2020 sökte 56 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 0.00 1.10 0.00 0.00
Urval 2 16.81 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2019 sökte 51 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 19.04 0.45 0.00 0.00
Urval 2 14.41 19.04 0.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 19.04 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 56 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 0.90
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska på Stockholms universitet 18.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 62 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 1.55 0.00
Urval 2 18.60 0.70
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

87

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 87 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska vid Stockholms universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 1.45 0.00
Urval 2 20.90 17.06 1.45
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 107 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska vid Stockholms universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 1.20 0.00
Urval 2 20.00 17.57 0.90
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 119 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska vid Stockholms universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm