Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-21259

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.73 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.73 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2020 sökte 22 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 0.00 1.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2019 sökte 19 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.51 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.51 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2018 sökte 22 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.48 1.15 0.00
Urval 2 18.18
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.48 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 28 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 1.30
Urval 2 19.00 1.30
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska på Stockholms universitet 19.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 48 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.15 1.45 0.00
Urval 2 22.50 1.45
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.15 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 55 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 33% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm