Antagningspoäng för Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet

Programkod: SU-21643

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.64 13.67 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.64 i urvalsgrupp BI, 13.67 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

18

Under HT2019 sökte 84 personer till Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 4 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 2 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.05 14.97 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.05 i urvalsgrupp BI, 14.97 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 96 personer till Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 3 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.55 15.15 0.50 3.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.55 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 149 personer till Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 7 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 3 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 14.29 0.55 4.00
Urval 2 11.06 11.56 0.55 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 14.29 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 203 personer till Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 3 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 0 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 14.48 0.60 0.00
Urval 2 11.30 11.83 0.10
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 14.48 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

44

Under HT2015 sökte 189 personer till Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 10 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm