Antagningspoäng för Kandidatprogram i visuell kommunikation (GI) vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31642

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 20.60 1.20 0.00
Urval 2 20.56 19.15 1.10
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i visuell kommunikation (GI) vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1338

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 1338 personer till Kandidatprogram i visuell kommunikation (GI) vid Stockholms universitet varav 331 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 24 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 20 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm