Antagningspoäng för Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet

Programkod: SU-38620

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.67 19.89 1.00 0.00 3.50
Urval 2 18.70 18.85 0.80 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.67 i urvalsgrupp BI, 19.89 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1536

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2020 sökte 1536 personer till Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet varav 334 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 11 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 10 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 18.60 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.21 18.35 0.75 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

870

Antagna urval 1

83

Antagna urval 2

80

Under VT2020 sökte 870 personer till Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet varav 217 i första hand. Totalt antogs 83 personer i det första urvalet varav 12 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 15 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.94 1.05 0.00 0.00
Urval 2 18.40 18.40 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.94 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1008

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 1008 personer till Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet varav 261 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 13 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 13 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.14 18.19 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.69 17.27 0.80 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.14 i urvalsgrupp BI, 18.19 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

894

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under VT2019 sökte 894 personer till Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet varav 218 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 11 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 14 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.19 19.00 1.15 0.00 4.00
Urval 2 18.33 18.70 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.19 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1252

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

75

Under HT2018 sökte 1252 personer till Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet varav 270 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 12 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 6 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.43 18.00 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.40 17.00 1.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.43 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

880

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

75

Under VT2018 sökte 880 personer till Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet varav 196 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 8 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 10 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.91 19.23 1.20 4.00
Urval 2 18.20 18.90 1.10 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.91 i urvalsgrupp BI, 19.23 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1117

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 1117 personer till Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet varav 236 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 18 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 10 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.08 19.31 1.10 4.00
Urval 2 18.58 17.77 1.05 4.00
Vårterminen år 2017 hade Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.08 i urvalsgrupp BI, 19.31 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1109

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

78

Under VT2017 sökte 1109 personer till Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet varav 237 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 17 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 14 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.10 1.20 4.00
Urval 2 19.10 19.00 1.05 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1275

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 1275 personer till Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet varav 276 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 13 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 11 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.23 18.33 1.20 4.00
Urval 2 18.99 17.91 1.10 3.00
Vårterminen år 2016 hade Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.23 i urvalsgrupp BI, 18.33 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1180

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

82

Under VT2016 sökte 1180 personer till Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet varav 282 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 18 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 16 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 20.20 1.25 4.00
Urval 2 19.96 18.80 1.20 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1463

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

82

Under HT2015 sökte 1463 personer till Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet varav 294 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 11 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 11 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 19.04 1.20 4.00
Urval 2 19.15 19.00 1.10 4.00
Vårterminen år 2015 hade Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 19.04 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1232

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

82

Under VT2015 sökte 1232 personer till Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet varav 312 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 10 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 13 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 19.60 1.25 0.00
Urval 2 19.90 19.27 1.20
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1402

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

85

Under HT2014 sökte 1402 personer till Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet varav 335 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 19 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 20 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.55 19.41 1.20 0.00
Urval 2 19.30 18.98 1.10
Vårterminen år 2014 hade Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.55 i urvalsgrupp BI, 19.41 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1225

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under VT2014 sökte 1225 personer till Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet varav 320 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 23 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 22 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm