Antagningspoäng för Kommunikatörsprogrammet vid Stockholms universitet

Programkod: SU-21991

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.81 20.46 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.76 18.17 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kommunikatörsprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.81 i urvalsgrupp BI, 20.46 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

720

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 720 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Stockholms universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 2 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.49 19.16 1.15 0.00 0.00
Urval 2 17.40 19.16 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kommunikatörsprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.49 i urvalsgrupp BI, 19.16 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

452

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2019 sökte 452 personer till Kommunikatörsprogrammet vid Stockholms universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 3 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 3 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm