Antagningspoäng för Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram vid Stockholms universitet

Programkod: SU-12723

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.80 13.90 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 10.80 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

311

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

67

Under HT2020 sökte 311 personer till Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 66 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 30 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 20 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.40 9.35 0.20 2.50
Urval 2 11.40 9.35 0.20 2.50
För höstterminen år 2016 hade Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 11.40 i urvalsgrupp BI, 9.35 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

332

Antagna urval 1

133

Antagna urval 2

69

Under HT2016 sökte 332 personer till Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 133 personer i det första urvalet varav 40 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 69 personer varav 23 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 15.09 0.05 3.50
Urval 2 11.04 12.81 0.05 99.99 2.50
Vårterminen år 2016 hade Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 15.09 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

280

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

82

Under VT2016 sökte 280 personer till Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 31 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 29 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.58 15.17 0.50 4.00
Urval 2 12.40 9.95 0.50 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.58 i urvalsgrupp BI, 15.17 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

393

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

93

Under HT2015 sökte 393 personer till Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 30 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 93 personer varav 18 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.10 13.21 0.10 3.00
Urval 2 11.10 9.60 0.20 99.99 3.00
Vårterminen år 2015 hade Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 11.10 i urvalsgrupp BI, 13.21 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under VT2015 sökte 266 personer till Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 30 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 32 var män och 76 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 14.70 0.60 3.00
Urval 2 13.30 13.91 0.15 3.00
För höstterminen år 2014 hade Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

416

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2014 sökte 416 personer till Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 34 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 32 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.25 13.04 0.30 3.00
Urval 2 11.15 12.61 0.35 99.99 3.00
Vårterminen år 2014 hade Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.25 i urvalsgrupp BI, 13.04 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

234

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under VT2014 sökte 234 personer till Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram vid Stockholms universitet varav 66 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 33 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 26 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm