Antagningspoäng för Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42786

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 19.10 1.10 0.00 0.00
Urval 2 18.44 18.85 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

831

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 831 personer till Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 34 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 32 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.62 17.99 1.10 0.00 0.00
Urval 2 17.13 17.90 0.90 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.62 i urvalsgrupp BI, 17.99 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

611

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2020 sökte 611 personer till Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 27 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 30 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.69 17.38 1.15 0.00 0.00
Urval 2 17.52 17.38 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.69 i urvalsgrupp BI, 17.38 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

703

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 703 personer till Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 32 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 43 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.86 17.55 1.05 0.00 0.00
Urval 2 16.16 17.05 0.95 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.86 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

789

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under VT2019 sökte 789 personer till Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 36 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 38 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.49 19.00 1.15 0.00 4.00
Urval 2 17.35 17.60 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.49 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

885

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 885 personer till Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 42 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 37 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 17.98 1.15 0.00 0.00
Urval 2 16.67 17.13 1.05 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 17.98 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

782

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under VT2018 sökte 782 personer till Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 35 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 39 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.25 1.20 0.00
Urval 2 17.19 18.25 1.10
För höstterminen år 2017 hade Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

872

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 872 personer till Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 66 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 35 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 41 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.43 18.50 1.20 0.00
Urval 2 17.60 17.25 1.05
Vårterminen år 2017 hade Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.43 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

867

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under VT2017 sökte 867 personer till Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 126 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 44 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 45 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.95 18.50 1.20 3.00
Urval 2 17.70 17.35 1.10 3.00
För höstterminen år 2016 hade Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.95 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

950

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 950 personer till Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 47 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 48 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 17.60 1.10 3.50
Urval 2 16.85 16.66 1.05
Vårterminen år 2016 hade Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

874

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under VT2016 sökte 874 personer till Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 48 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 61 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 17.56 1.20 3.00
Urval 2 17.60 16.01 1.05 3.00
För höstterminen år 2015 hade Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

899

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2015 sökte 899 personer till Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 51 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 54 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.10 1.10 3.50
Urval 2 17.75 17.81 0.95 3.50
Vårterminen år 2015 hade Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

906

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under VT2015 sökte 906 personer till Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 119 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 41 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 43 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.15 18.94 1.20 0.00
Urval 2 18.13 17.08 1.00
För höstterminen år 2014 hade Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.15 i urvalsgrupp BI, 18.94 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1006

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2014 sökte 1006 personer till Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 44 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 46 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 17.87 1.10 0.00
Urval 2 17.00 17.04 0.95
Vårterminen år 2014 hade Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 17.87 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

786

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under VT2014 sökte 786 personer till Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 36 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 42 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm