Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Stockholms universitet

Programkod: SU-36613

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.91 22.40 1.70 0.00 4.00
Urval 2 21.70 21.90 1.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Psykologprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.91 i urvalsgrupp BI, 22.40 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

4991

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 4991 personer till Psykologprogrammet vid Stockholms universitet varav 1193 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 19 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 16 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.54 21.58 1.65 0.00 4.00
Urval 2 21.15 21.38 1.60 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Psykologprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.54 i urvalsgrupp BI, 21.58 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

3186

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under VT2020 sökte 3186 personer till Psykologprogrammet vid Stockholms universitet varav 961 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 21 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 22 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80 22.50 1.70 0.00 4.00
Urval 2 21.46 22.19 1.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Psykologprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.80 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

3759

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 3759 personer till Psykologprogrammet vid Stockholms universitet varav 864 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 25 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 20 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 21.80 1.65 0.00 4.00
Urval 2 21.10 21.63 1.60 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Psykologprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 21.80 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

3221

Antagna urval 1

69

Antagna urval 2

69

Under VT2019 sökte 3221 personer till Psykologprogrammet vid Stockholms universitet varav 962 i första hand. Totalt antogs 69 personer i det första urvalet varav 24 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 69 personer varav 26 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.98 22.10 1.70 0.00 4.00
Urval 2 21.50 21.64 1.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Psykologprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.98 i urvalsgrupp BI, 22.10 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

4667

Antagna urval 1

69

Antagna urval 2

69

Under HT2018 sökte 4667 personer till Psykologprogrammet vid Stockholms universitet varav 954 i första hand. Totalt antogs 69 personer i det första urvalet varav 26 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 69 personer varav 27 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.78 22.29 1.65 0.00 4.00
Urval 2 21.50 22.10 1.60 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Psykologprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.78 i urvalsgrupp BI, 22.29 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

3305

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under VT2018 sökte 3305 personer till Psykologprogrammet vid Stockholms universitet varav 845 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 31 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 23 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.03 22.09 1.70 4.00
Urval 2 21.77 22.04 1.65 4.00
För höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 22.03 i urvalsgrupp BI, 22.09 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

4582

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 4582 personer till Psykologprogrammet vid Stockholms universitet varav 833 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 21 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 20 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.40 22.50 1.65 4.00
Urval 2 22.33 22.50 1.60 4.00
Vårterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 22.40 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

3585

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

56

Under VT2017 sökte 3585 personer till Psykologprogrammet vid Stockholms universitet varav 956 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 22 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 23 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.40 22.40 1.65 4.00
Urval 2 22.00 22.10 1.60 4.00
För höstterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 22.40 i urvalsgrupp BI, 22.40 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

4519

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 4519 personer till Psykologprogrammet vid Stockholms universitet varav 785 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 25 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 24 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.43 22.36 1.70 4.00
Urval 2 22.30 22.30 1.65 4.00
Vårterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 22.43 i urvalsgrupp BI, 22.36 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3665

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2016 sökte 3665 personer till Psykologprogrammet vid Stockholms universitet varav 1015 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 24 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 21 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.40 22.23 1.70 4.00
Urval 2 22.12 21.93 1.65 4.00
För höstterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 22.40 i urvalsgrupp BI, 22.23 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

4678

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 4678 personer till Psykologprogrammet vid Stockholms universitet varav 850 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 25 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.00 22.31 1.70 4.00
Urval 2 21.80 22.28 1.65 4.00
Vårterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 22.00 i urvalsgrupp BI, 22.31 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

3607

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2015 sökte 3607 personer till Psykologprogrammet vid Stockholms universitet varav 968 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 15 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.19 22.33 1.75 4.00
Urval 2 21.90 22.28 1.70 4.00
För höstterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 22.19 i urvalsgrupp BI, 22.33 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5003

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 5003 personer till Psykologprogrammet vid Stockholms universitet varav 840 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.28 1.70 4.00
Urval 2 22.00 22.12 1.65 4.00
Vårterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.28 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

3462

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2014 sökte 3462 personer till Psykologprogrammet vid Stockholms universitet varav 940 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 19 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm