Antagningspoäng för Ryska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07438

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.83 11.60
Urval 2 12.60 11.60
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ryska på Stockholms universitet 20.83 i urvalsgrupp BI, 11.60 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 14 personer till Ryska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 44% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm