Antagningspoäng för Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet

Programkod: SU-32761

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 16.38 0.75 0.00 0.00
Urval 2 15.79 15.85 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 16.38 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

764

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 764 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet varav 121 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 57 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 34 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.54 15.21 0.70 0.00 0.00
Urval 2 14.55 15.21 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.54 i urvalsgrupp BI, 15.21 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

653

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

84

Under HT2019 sökte 653 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet varav 100 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 55 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 84 personer varav 41 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.61 16.65 0.80 0.00 3.00
Urval 2 15.46 17.30 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.61 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

866

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 866 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 48 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 22 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.55 16.27 0.90 4.00
Urval 2 15.58 16.27 0.90
För höstterminen år 2017 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.55 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

748

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

89

Under HT2017 sökte 748 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 61 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 89 personer varav 40 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.52 0.95 4.00
Urval 2 16.30 16.52 0.95 4.00
För höstterminen år 2016 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.52 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

796

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

81

Under HT2016 sökte 796 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 50 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 81 personer varav 28 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.95 17.12 1.00 3.00
Urval 2 17.10 16.83 1.00
För höstterminen år 2015 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.95 i urvalsgrupp BI, 17.12 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

791

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 791 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet varav 101 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 57 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 37 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.62 0.90 0.00
Urval 2 16.60 17.05 0.90
För höstterminen år 2014 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.62 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

799

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

78

Under HT2014 sökte 799 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 57 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 32 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm