Antagningspoäng för Sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms universitet

Programkod: SU-47815

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.41 16.35 0.85 0.00 0.00
Urval 2 13.84 16.35 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.41 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2020 sökte 94 personer till Sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 6 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.42 0.00 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.42 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

116

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

19

Under HT2018 sökte 116 personer till Sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 10 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.19 20.83 0.85
Urval 2 14.48 0.50
Under terminen HT2017 hade utbildningen Sjukhusfysikerprogrammet på Stockholms universitet 16.19 i urvalsgrupp BI, 20.83 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 110 personer till Sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.08 15.67 0.80 0.00
Urval 2 14.46 15.81 0.80
För höstterminen år 2016 hade Sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.08 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

116

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 116 personer till Sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 8 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 20.20 0.95
Urval 2 13.46 20.20 0.95
Under terminen HT2015 hade utbildningen Sjukhusfysikerprogrammet på Stockholms universitet 18.50 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 134 personer till Sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 5 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.49 16.11 0.85
Urval 2 14.83 0.85
Under terminen HT2014 hade utbildningen Sjukhusfysikerprogrammet på Stockholms universitet 16.49 i urvalsgrupp BI, 16.11 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 155 personer till Sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 7 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 5 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm