Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Stockholms universitet

Programkod: SU-41622

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.52 18.90 0.00 0.00 4.00
Urval 2 18.90 18.43 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.52 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

4736

Antagna urval 1

240

Antagna urval 2

230

Under HT2020 sökte 4736 personer till Socionomprogrammet vid Stockholms universitet varav 865 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 32 var män och 207 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 38 var män och 191 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 18.38 0.00 0.00 4.00
Urval 2 17.66 17.99 0.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

3202

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

230

Under VT2020 sökte 3202 personer till Socionomprogrammet vid Stockholms universitet varav 721 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 55 var män och 205 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 50 var män och 179 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.19 18.70 1.05 0.00 4.00
Urval 2 18.49 18.41 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.19 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

4053

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

230

Under HT2019 sökte 4053 personer till Socionomprogrammet vid Stockholms universitet varav 827 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 47 var män och 210 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 46 var män och 182 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.22 18.25 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.39 17.40 0.90 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.22 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

3250

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

230

Under VT2019 sökte 3250 personer till Socionomprogrammet vid Stockholms universitet varav 709 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 54 var män och 205 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 45 var män och 184 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 18.90 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.49 17.95 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

5056

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

220

Under HT2018 sökte 5056 personer till Socionomprogrammet vid Stockholms universitet varav 890 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 57 var män och 203 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 220 personer varav 39 var män och 180 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.81 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.25 17.51 0.95 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

3758

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

240

Under VT2018 sökte 3758 personer till Socionomprogrammet vid Stockholms universitet varav 836 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 51 var män och 209 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 240 personer varav 39 var män och 201 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.48 18.87 1.15 4.00
Urval 2 18.84 18.62 1.10 4.00
För höstterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.48 i urvalsgrupp BI, 18.87 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

5434

Antagna urval 1

240

Antagna urval 2

200

Under HT2017 sökte 5434 personer till Socionomprogrammet vid Stockholms universitet varav 975 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 52 var män och 187 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 43 var män och 156 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.56 1.10 4.00
Urval 2 18.90 18.49 1.05 4.00
Vårterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.56 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

4330

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

210

Under VT2017 sökte 4330 personer till Socionomprogrammet vid Stockholms universitet varav 1146 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 55 var män och 203 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 38 var män och 171 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 18.94 1.15 4.00
Urval 2 19.50 18.75 1.10 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 18.94 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

5692

Antagna urval 1

280

Antagna urval 2

215

Under HT2016 sökte 5692 personer till Socionomprogrammet vid Stockholms universitet varav 947 i första hand. Totalt antogs 280 personer i det första urvalet varav 61 var män och 217 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 215 personer varav 48 var män och 167 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 18.66 1.10 4.00
Urval 2 18.63 18.54 1.05 4.00
Vårterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 18.66 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

4414

Antagna urval 1

280

Antagna urval 2

215

Under VT2016 sökte 4414 personer till Socionomprogrammet vid Stockholms universitet varav 1109 i första hand. Totalt antogs 280 personer i det första urvalet varav 55 var män och 224 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 215 personer varav 42 var män och 171 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.73 19.10 1.10 4.00
Urval 2 19.66 18.53 1.10 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.73 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

5682

Antagna urval 1

280

Antagna urval 2

215

Under HT2015 sökte 5682 personer till Socionomprogrammet vid Stockholms universitet varav 944 i första hand. Totalt antogs 280 personer i det första urvalet varav 52 var män och 225 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 215 personer varav 38 var män och 177 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 18.78 1.15 4.00
Urval 2 19.10 18.30 1.10 4.00
Vårterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 18.78 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

4174

Antagna urval 1

220

Antagna urval 2

160

Under VT2015 sökte 4174 personer till Socionomprogrammet vid Stockholms universitet varav 1017 i första hand. Totalt antogs 220 personer i det första urvalet varav 39 var män och 181 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 25 var män och 134 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.40 1.25 4.00
Urval 2 19.66 19.10 1.25 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5444

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

135

Under HT2014 sökte 5444 personer till Socionomprogrammet vid Stockholms universitet varav 912 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 36 var män och 142 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 26 var män och 107 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.79 18.67 1.15 4.00
Urval 2 19.40 18.41 1.10 4.00
Vårterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.79 i urvalsgrupp BI, 18.67 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

3806

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

135

Under VT2014 sökte 3806 personer till Socionomprogrammet vid Stockholms universitet varav 951 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 37 var män och 142 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 25 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm