Antagningspoäng för Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade vid Stockholms universitet

Programkod: SU-41666

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 17.73 0.90 4.00
Urval 2 17.70 17.67 0.90 4.00
Vårterminen år 2015 hade Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 17.73 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

903

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

45

Under VT2015 sökte 903 personer till Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade vid Stockholms universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 10 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 6 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.34 0.95 4.00
Urval 2 18.50 18.34 0.95 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.34 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

860

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

39

Under HT2014 sökte 860 personer till Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade vid Stockholms universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 10 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 10 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.65 0.90 4.00
Urval 2 18.10 17.65 0.80 4.00
Vårterminen år 2014 hade Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

836

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

38

Under VT2014 sökte 836 personer till Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade vid Stockholms universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 7 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 8 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm