Antagningspoäng för Spanska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07439

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 0.35 0.00
Urval 2 17.07 1.40
För höstterminen år 2015 hade Spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 64 personer till Spanska vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm