Antagningspoäng för Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet

Programkod: SU-21560

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.83 1.15 4.00
Urval 2 17.83 0.75 4.00
För höstterminen år 2015 hade Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.83 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

239

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 239 personer till Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 7 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm