Antagningspoäng för Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet

Programkod: SU-34694

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.76 19.81 0.70 0.00 4.00
Urval 2 19.06 19.20 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.76 i urvalsgrupp BI, 19.81 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

828

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 828 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet varav 176 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 9 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.61 17.85 0.80 0.00 4.00
Urval 2 16.44 17.45 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.61 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1391

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2019 sökte 1391 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet varav 426 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 14 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 12 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 17.50 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.10 17.36 0.80 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1466

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2018 sökte 1466 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet varav 405 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 15 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 13 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.07 18.90 0.95 4.00
Urval 2 17.50 18.00 0.90 4.00
För höstterminen år 2017 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.07 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1003

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 1003 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet varav 174 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 10 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 8 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.75 0.95 4.00
Urval 2 18.24 17.93 0.95 4.00
För höstterminen år 2016 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1229

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 1229 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet varav 203 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 19.05 0.95 4.00
Urval 2 17.40 17.91 0.85 3.00
För höstterminen år 2015 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 19.05 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1407

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2015 sökte 1407 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet varav 321 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 15 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 12 var män och 98 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.79 0.90 4.00
Urval 2 16.70 16.88 0.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.79 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1225

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 1225 personer till Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet varav 288 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 7 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 11 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm