Antagningspoäng för Tjeckiska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07441

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.26
Urval 2 16.26
Under terminen HT2015 hade utbildningen Tjeckiska på Stockholms universitet 16.26 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 2 personer till Tjeckiska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm