Antagningspoäng för Tyska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07432

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 0.30
Urval 2 18.18 0.30
Under terminen HT2015 hade utbildningen Tyska på Stockholms universitet 15.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 2 personer till Tyska vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm