Antagningspoäng för Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm

Programkod: THS-MRKAN

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 15.82 0.95 0.00 3.50
Urval 2 14.78 15.82 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 15.82 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

279

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 279 personer till Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm varav 34 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 9 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.47 1.15 4.00
Urval 2 17.25 16.85 0.80 3.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.47 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

435

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 435 personer till Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm varav 44 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 7 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 5 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 19.97 1.10 4.00
Urval 2 17.94 17.08 1.10 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 19.97 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

458

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 458 personer till Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm varav 47 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 5 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 4 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.66 18.84 1.20 4.00
Urval 2 18.39 18.84 1.05 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 19.66 i urvalsgrupp BI, 18.84 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

489

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 489 personer till Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm varav 65 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 5 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.78 1.30 0.00
Urval 2 18.50 19.78 1.20
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.78 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

469

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 469 personer till Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm varav 74 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Teologiska högskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm