Antagningspoäng för Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle vid Teologiska högskolan Stockholm

Programkod: THS-TKND1

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.43 14.33 4.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 12.43 i urvalsgrupp BI, 14.33 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 82 personer till Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle vid Teologiska högskolan Stockholm varav 12 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 21 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.91 11.80 0.45 4.00
Urval 2 10.91 13.46 99.99
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 10.91 i urvalsgrupp BI, 11.80 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 51 personer till Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle vid Teologiska högskolan Stockholm varav 5 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.50 14.55 0.80 4.00
Urval 2 13.70 14.55 0.80 99.99 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 12.50 i urvalsgrupp BI, 14.55 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 71 personer till Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle vid Teologiska högskolan Stockholm varav 5 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.93 14.17 0.30 4.00
Urval 2 10.90 14.17 0.65 99.99
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 13.93 i urvalsgrupp BI, 14.17 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 56 personer till Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle vid Teologiska högskolan Stockholm varav 5 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 5 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Teologiska högskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm