Antagningspoäng för Teologiskt basår vid Teologiska högskolan Stockholm

Programkod: THS-TBAS2

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.81 16.66 3.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Teologiskt basår vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 13.81 i urvalsgrupp BI, 16.66 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 48 personer till Teologiskt basår vid Teologiska högskolan Stockholm varav 14 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 16 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 13.25 0.10 99.99 3.50
Urval 2 17.02 0.10 99.99 3.50
Höstterminen år 2016 hade Teologiskt basår vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 13.25 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 49 personer till Teologiskt basår vid Teologiska högskolan Stockholm varav 15 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 4 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 17.10 0.10 0.00
Urval 2 13.50 16.72 0.65 4.00
För höstterminen år 2015 hade Teologiskt basår vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 67 personer till Teologiskt basår vid Teologiska högskolan Stockholm varav 15 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 8 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 0.95 0.00
Urval 2 15.10 0.35
För höstterminen år 2014 hade Teologiskt basår vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

73

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 73 personer till Teologiskt basår vid Teologiska högskolan Stockholm varav 11 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Teologiska högskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm