Antagningspoäng för Teologiskt program, inriktning östkyrkliga studier, församlingspedagog vid Teologiska högskolan Stockholm

Programkod: THS-TKND6

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.75 0.80 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Teologiskt program, inriktning östkyrkliga studier, församlingspedagog vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 19.75 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 6 personer till Teologiskt program, inriktning östkyrkliga studier, församlingspedagog vid Teologiska högskolan Stockholm varav 4 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Teologiska högskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm