Antagningspoäng för Teologiskt program, inriktning östkyrkliga studier, präst vid Teologiska högskolan Stockholm

Programkod: THS-TKND5

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.20 0.00
Urval 2 11.20 99.99
För höstterminen år 2016 hade Teologiskt program, inriktning östkyrkliga studier, präst vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 11.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

7

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 7 personer till Teologiskt program, inriktning östkyrkliga studier, präst vid Teologiska högskolan Stockholm varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Teologiska högskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm