Antagningspoäng för Teologiskt program, inriktning pastor vid Teologiska högskolan Stockholm

Programkod: THS-TKND2

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.81 99.99 3.00
Urval 2 12.15 99.99 3.00
Höstterminen år 2016 hade Teologiskt program, inriktning pastor vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 9.81 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 19 personer till Teologiskt program, inriktning pastor vid Teologiska högskolan Stockholm varav 10 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 9 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.40 14.68 0.05 99.99 3.00
Urval 2 13.14 0.95 3.00
Höstterminen år 2015 hade Teologiskt program, inriktning pastor vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 11.40 i urvalsgrupp BI, 14.68 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 39 personer till Teologiskt program, inriktning pastor vid Teologiska högskolan Stockholm varav 13 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 13 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.38 0.50 99.99 3.00
Urval 2 13.38 1.20 99.99
Höstterminen år 2014 hade Teologiskt program, inriktning pastor vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 13.38 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 36 personer till Teologiskt program, inriktning pastor vid Teologiska högskolan Stockholm varav 16 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 9 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 9 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Teologiska högskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm