Antagningspoäng för Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan vid Teologiska högskolan Stockholm

Programkod: THS-TKND3

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.70 12.31 0.30 99.99 4.00
Urval 2 12.03 12.31 0.30 99.99 4.00
Höstterminen år 2016 hade Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 9.70 i urvalsgrupp BI, 12.31 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 60 personer till Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan vid Teologiska högskolan Stockholm varav 18 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 16 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 13 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.30 13.63 0.20 2.00
Urval 2 11.30 15.25 0.20 99.99 2.00
För höstterminen år 2015 hade Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 11.30 i urvalsgrupp BI, 13.63 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 79 personer till Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan vid Teologiska högskolan Stockholm varav 23 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.32 14.51 0.10 4.00
Urval 2 8.75 14.51 0.10 99.99 4.00
För höstterminen år 2014 hade Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 11.32 i urvalsgrupp BI, 14.51 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

28

Under HT2014 sökte 88 personer till Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan vid Teologiska högskolan Stockholm varav 31 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 10 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Teologiska högskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm