Antagningspoäng för Datasystemutvecklingsprogrammet vid Högskolan Kristianstad

Programkod: HKR-11484

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.44 15.01 0.55 0.00 3.00
Urval 2 14.32 14.84 0.55 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Datasystemutvecklingsprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.44 i urvalsgrupp BI, 15.01 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

346

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 346 personer till Datasystemutvecklingsprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 65 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 74 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 51 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.12 0.70 0.00 3.50
Urval 2 14.09 14.69 0.50 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Datasystemutvecklingsprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.12 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

331

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 331 personer till Datasystemutvecklingsprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 67 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 49 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 47 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.26 14.69 0.65 0.00 3.50
Urval 2 12.04 13.46 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Datasystemutvecklingsprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.26 i urvalsgrupp BI, 14.69 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

361

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 361 personer till Datasystemutvecklingsprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 49 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 55 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 52 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.75 14.35 0.75 3.00
Urval 2 12.70 14.10 0.55
För höstterminen år 2017 hade Datasystemutvecklingsprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 13.75 i urvalsgrupp BI, 14.35 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

340

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 340 personer till Datasystemutvecklingsprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 55 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 58 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 53 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 15.09 0.90 3.00
Urval 2 13.88 14.20 0.80 3.00
För höstterminen år 2016 hade Datasystemutvecklingsprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 15.09 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

317

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 317 personer till Datasystemutvecklingsprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 44 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 33 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 33 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 14.98 0.70 0.00
Urval 2 14.40 14.60 0.70
För höstterminen år 2014 hade Datasystemutvecklingsprogrammet vid Högskolan Kristianstad antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 14.98 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

321

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 321 personer till Datasystemutvecklingsprogrammet vid Högskolan Kristianstad varav 53 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 30 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 27 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Kristianstad

Andra utbildningar i Kristianstad