Sökresultat

Visar 159 sökresultat för "Umeå"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Teologprogrammet - kandidatutbildning Umeå universitet 11.24 15.09 0.00
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram Umeå universitet 18.75 16.73 0.60
Röntgensjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 16.75 16.19 0.60
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall Umeå universitet 19.15 18.46 0.70
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 15.05 8.74 0.35
Språkkonsultprogrammet Umeå universitet 15.40 14.47 0.65
Kostvetarprogrammet Umeå universitet 11.10 12.25 0.35
Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa Umeå universitet 18.13 18.90 0.70
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprog. i interaktion och design Umeå universitet 18.00 16.77 1.20
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot tillämpad matematik Umeå universitet 20.05 16.12 1.35
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska Umeå universitet 18.08 - 0.75
Tandläkarprogrammet Umeå universitet 19.80 20.38 1.30
Kandidatprogrammet i Life Science Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 18.96 17.64 0.50
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild Umeå universitet 13.90 15.38 -
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Umeå universitet 18.81 17.75 0.95
Politices kandidatprogrammet Umeå universitet 19.00 18.70 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i Life Science Umeå universitet 17.11 19.30 1.10
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik Umeå universitet 12.50 0.00 0.00
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och Umeå universitet 19.17 - 0.55
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 18.30 14.25 0.65
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet Umeå universitet 15.00 - 1.05
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia Umeå universitet 16.50 - 0.95
Psykologprogrammet Umeå universitet 21.70 21.25 1.55
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin Umeå universitet 17.39 19.25 0.70
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Umeå universitet 16.15 16.71 0.70
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 16.80 15.90 0.65
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik Umeå universitet 18.96 18.75 0.00
Humanistiskt samhällsprogram Historia Umeå universitet 15.72 15.27 0.25
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering/ inriktning turism och hotell Umeå universitet 16.10 16.80 0.50
Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Lycksele med omnejd Umeå universitet 21.15 20.97 0.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.70 15.12 1.35
Arkitektprogrammet Umeå universitet 20.65 20.85 1.40
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild Umeå universitet 13.90 15.60 -
Journalistprogrammet Umeå universitet 19.18 20.21 0.95
Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve Umeå universitet 20.40 - -
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot kemi Umeå universitet 17.30 - 1.20
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik Umeå universitet 17.65 - 0.30
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Umeå universitet 18.70 19.13 1.15
Samhällsplanerarprogrammet Umeå universitet 18.17 16.43 0.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 18.33 17.30 1.25
Högskoleprogrammet till processoperatör Umeå universitet 11.33 10.92 0.90
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme Umeå universitet 17.96 - 0.75
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion Umeå universitet 13.70 - 0.75
Socionomprogrammet Umeå universitet 19.11 19.60 1.10
Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi Umeå universitet 19.90 19.78 1.20
Logopedprogrammet Umeå universitet 17.89 16.46 0.60
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik Umeå universitet 15.60 13.78 0.55
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Umeå universitet 17.70 17.53 0.85
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 16.65 16.97 0.00
Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria Umeå universitet 12.15 15.10 0.30
Civilekonomprogrammet Umeå universitet 17.85 17.24 0.90
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Umeå universitet 19.86 20.00 0.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i bioteknik Umeå universitet 18.04 17.84 1.20
Receptarieprogrammet Umeå universitet 17.40 18.22 0.60
Programmet för strategisk kommunikation Umeå universitet 17.87 16.40 0.80
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet Umeå universitet 16.45 18.03 1.10
Kandidatprogrammet i Life Science Med inriktning mot molekylärbiologi Umeå universitet 16.50 16.47 0.95
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Reguljär utbildning Umeå universitet 14.80 15.13 0.30
Personalvetarprogrammet Umeå universitet 17.29 17.06 0.85
Digital medieproduktion Umeå universitet 18.56 19.70 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Jägmästarprogrammet Umeå universitet 18.48 20.20 1.25
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Medicinsk teknik Umeå universitet 13.45 - 0.75
Samhällsvetarprogrammet Umeå universitet 17.66 15.87 0.70
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Umeå universitet 16.17 15.90 1.00
Högskoleprogrammet till medieproducent Umeå universitet 16.20 18.14 0.65
Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande Umeå universitet 17.64 17.27 0.70
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In Umeå universitet 18.80 15.77 1.25
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 13.37 10.55 0.35
Dietistprogrammet Umeå universitet 17.90 18.60 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram vid Teknisk- Umeå universitet 15.88 15.36 0.55
Tandhygienistprogrammet Umeå universitet 17.35 17.70 0.75
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia Umeå universitet 15.05 13.82 0.60
Arkeologiprogrammet Umeå universitet 14.95 14.71 0.00
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design Umeå universitet 17.15 16.64 0.00
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet 19.11 17.69 0.95
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Umeå universitet 18.23 17.10 0.85
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik Umeå universitet 17.24 18.18 0.00
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Biomedicinprogrammet Umeå universitet 20.50 19.90 1.50
Förskollärarprogrammet Umeå universitet 12.10 14.22 0.00
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet Umeå universitet 12.48 - 1.00
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Biologi Umeå universitet 13.64 14.88 0.35
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distansutbildning Umeå universitet 19.11 18.70 0.65
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Umeå universitet 20.89 21.09 1.45
Statistikerprogrammet Umeå universitet 13.63 14.20 0.75
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Umeå universitet 16.22 19.20 1.05
Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik Umeå universitet 14.09 13.13 0.65
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap Umeå universitet 15.20 16.02 -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 14.30 - 0.10
Arbetsterapeutprogrammet Umeå universitet 16.15 16.24 0.40
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Jägmästarutbildningen vid Skogsvetenskapliga fakulteten, Sverig Umeå universitet 18.07 13.79 1.05
Tandteknikerprogrammet Umeå universitet 14.91 15.85 0.60
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion Umeå universitet 11.90 12.15 0.10
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys Umeå universitet 14.26 16.07 0.00
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap Umeå universitet 16.36 16.05 0.00
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Umeå universitet 17.03 17.10 0.75
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik Umeå universitet 14.56 16.41 0.00
Grundlärarprogrammet - fritidshem Umeå universitet 13.90 14.23 0.05
Vårdadministrativa programmet Umeå universitet 17.18 17.54 0.60
Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 19.17 12.42 0.80
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Naturvetare Umeå universitet 17.40 17.50 1.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Biomedicin Umeå universitet 21.00 18.90 1.60
Sociologiprogrammet Umeå universitet 18.70 16.50 0.80
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Skoglig magister/Jägmästare Umeå universitet 19.80 18.74 1.40
Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation Umeå universitet 17.81 18.26 1.05
Idrottsvetenskapliga programmet Umeå universitet 15.84 17.85 0.60
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Umeå universitet 14.77 16.79 0.95
Apotekarprogrammet Umeå universitet 20.36 20.56 1.30
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska Umeå universitet 21.73 13.20 -
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.08 - 0.10
Läkarprogrammet Umeå universitet 21.88 21.53 1.60
Kandidatprogrammet i datavetenskap Umeå universitet 14.09 15.58 0.85
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap Umeå universitet 15.20 - 0.40
Programmet för journalistik Umeå universitet 18.40 18.69 1.00
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Umeå universitet 18.41 17.11 0.00
Juristprogrammet Umeå universitet 20.47 20.27 1.25
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och Datorteknik/ Medicinsk teknik Umeå universitet 19.38 11.06 0.50
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 Umeå universitet 14.40 15.40 -
Biomedicinprogrammet Umeå universitet 17.33 17.83 0.75
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet Umeå universitet 16.38 17.89 -
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Geovetenskap Umeå universitet 13.40 12.57 0.90
Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind Umeå universitet 18.40 - 1.25
Högskoleprogrammet i Naturguidning Umeå universitet 14.50 15.10 0.40
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning Umeå universitet 15.20 15.13 0.45
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Högsk.ing.prog i elektronik och datorteknik Umeå universitet 15.36 15.20 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Högskoleingenjör Umeå universitet 16.40 15.20 1.00
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska Umeå universitet 13.35 - 1.05
Sjukgymnastprogrammet Umeå universitet 20.65 19.92 1.30
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap Umeå universitet 15.99 18.32 0.75
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa Umeå universitet 18.10 15.52 0.70
Programmet för museer och kulturarv Umeå universitet 11.50 14.60 0.40
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång Umeå universitet 18.30 17.11 0.00
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Umeå universitet 18.17 18.30 0.80
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild Umeå universitet 13.16 - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik Umeå universitet 9.84 12.16 0.55
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 Umeå universitet 13.48 14.96 0.00
Branschutbildningen för museer och kulturarv Umeå universitet 12.70 15.15 0.00
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin Umeå universitet 16.63 17.80 1.15
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap Umeå universitet 14.27 13.33 0.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil Umeå universitet 12.70 - -
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik Umeå universitet 14.70 15.98 0.70
Kulturanalysprogrammet Umeå universitet 13.60 14.40 0.55
Gastronomiprogrammet Värdskap Umeå universitet 11.50 11.33 0.10
Tränarprogrammet Umeå universitet 16.57 16.80 0.65
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Umeå universitet 18.29 19.17 1.10
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Med inriktning mot fysik Umeå universitet 18.40 16.35 -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk Umeå universitet 11.65 14.29 0.15
Sjuksköterskeprogrammet Umeå universitet 17.40 17.72 0.65
Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matemati Umeå universitet 20.42 13.10 -
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska Umeå universitet 15.00 13.42 0.45
Kandidatprogrammet i språk Umeå universitet 12.60 15.42 0.65
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Civilingenjör Umeå universitet 17.50 16.52 1.10
Programmet för internationell kris- och konflikthantering Umeå universitet 20.00 18.89 0.95
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Inriktning mot Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Umeå universitet 16.56 17.90 1.10
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik Umeå universitet 15.20 12.15 0.65
Fysioterapeutprogrammet Umeå universitet 19.60 19.18 1.10
Programmet för kulturentreprenörskap Umeå universitet 15.48 15.34 0.45
Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska Umeå universitet 15.70 - 0.45
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling Umeå universitet 15.78 13.85 0.60
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi Umeå universitet 19.64 18.32 1.40